Regulátory Křižík
Dvoustupňové regulátory tlaku plynu

Použití
 • výrobek je určený na snižování tlaku  plynů ze středního na nízký tlak
 • na udržování tlaku plynu v plynovém rozvodě nezávisle na změnách vstupního tlaku a průtoku
 • pro domovní přípojky a v bateriovém zapojení (i pro větší objekty)
 • široký rozsah pracovních teplot umožňuje vnější i vnitřní instalaci

 Nahoru

Popis činnosti
RTP s dvoustupňovou regulací má dva stupně redukce tlaku, oba s membránovo-pružinovým řízením na zabezpečení konstantního výstupního tlaku a průtoku

1. stupeň regulace
ze vstupního otvoru v tělese přes sítko se dostává plyn k pístu 1. stupně regulace, umístěném uvnitř RTP. Hodnota redukovaného vstupního tlaku (mezitlaku) za 1.stupněm je daná rovnováhou sil od síly pružiny a silového účinku tlaku plynu na membránu. Silový účinek pružiny zabezpečuje konstantní hodnotu tlaku plynu za 1. stupněm regulace při různých hodnotách vstupního tlaku.

2. stupeň regulace
tlak plynu zredukovaný na 1.stupni je přivázaný k sedlu 2. stupně, kde je redukovaný na hodnotu výstupního tlaku. Výstupní tlak působí na membránu 2. stupně. Silový účinek tlaku plynu se pákovým mechanismem přenáší na píst regulující velikost výstupního tlaku. Velikost výstupního tlaku je závislá na předpětí pružiny, která se nastavují šroubem.

RTP je vybavený bezpečnostními prvky:

 • bezpečnostním uzávěrem pro pokles a vzestup výstupního tlaku a zamezenínadměrného průtoku
 • pojistným ventilem pro odvod plynu do atmosféry
Bezpečnostní uzávěr
pro vzestup výstupního tlaku nad nastavenou hodnotu zabraňuje nadměrnému stoupnutí tlaku ve výstupním potrubí tím, že při stoupnutí  tlaku na nastavenou hodnotu uzavře přívod tlaku plynu do regulátoru. Bezpečnostní uzávěr pro pokles tlaku ve výstupním potrubí uzavře přívod plynu do regulátoru při poklesu tlaku na nastavenou hodnotu. Po uzavření bezpečnostního uzávěru se RTP uvede do činnosti jen zásahem obsluhy. bezpečnostní uzávěr uzavírá průtok regulátorem také při stoupnutí průtoku nad hodnotu maximálního průtoku regulátorem (v rozsahu 1,1 QV až 1,25 Qmax).

Pojistný ventil
zabraňuje stoupnutí tlaku ve výstupním potrubí tím, že při stoupnutí tlaku na nastavenou hodnotu přepouští plyn do atmosféry. Jeho činnost je automatická a nevyžaduje zásah obsluhy.

Přístup k nastavovacím prvkům je zabezpečený proti neoprávněné manipulaci.

 Nahoru

Materiál
Všechny části regulátoru jsou vyrobeny z materiálů známých vlastností podle slovenských a mezinárodních norem a splňují požadavky spolehlivého a bezpečného provozu.

Těleso regulátoru:

 • je tlakový odlitek ze slitiny hliníku
 • vyhovuje vnitřnímu tlakovému zatížení 0,6 Mpa
Membrány a těsnění:
 • RTP má gumotextilové membrány
 • materiál membrána těsnění odolává chemickým účinkům odorizovaného plynu podle STN EN 549
 • membrány a těsnění mají vyhovující funkční vlastnosti v rozsahu teplot - 30 oC až + 60 oC po celou dobu životnosti
Pružiny:
Na vyrovnání sil tlaku plynu jsou pužity pružiny z nerezavějícího materiálu.

 Nahoru

Technické údaje
podle normy PTN 100 07(SPP) a ČSN 39 6443
  Označ. Pozn. Jedn. RTP 10-D.. - .. RTP 25-D.. - .. RTP 40-D.. - ..
Vstupní tlak pv 1) MPa 0,05 až 0,4 0,1 až 0,4
Výstupní spotřební tlak ps 1) kPa 2
Odchylka výstupního tlaku xW   % ± 8
Uzavírací tlak pu 1) kPa max. 2,5
  Pojistný tlak pp 1) kPa 3 ± 0,1
Bezpečnostní tlak BU pbmax 1) kPa 4,5 až 5
Bezpečnostní tlak BU pbmin 1) kPa 1 až 1,15
Výkon regulátoru Qv 2) m3/h 10 25 40
Největší průtok Qmax 2) m3/h 12 32 40
Odvětrávací přípoj VENT   inch Rp 1/2
Hmotnost     kg 1,5
Rozsah teploty okolí   3) oC -30 až +60
Životnost     rok 30
Poznámky:
1)  Manometrický tlak (přetlak)
2)  Zemní plyn (0,72 kg/m3, 15 oC, 101 325 Pa)
3)  Platí pro suchý plyn;  pro vlhký plyn +1 oC až +60 oC

 Nahoru

Řez regulátorem

 Nahoru